В облака

Бързо доставяте ИТ услуги, отговаряте на променящите се условия за бизнес и използвате приложенията, които ви отличават на пазара, чрез нашето портфолио от облачни продукти, услуги и решения от корпоративен-клас, предоставящи най-високи нива на сигурност, скалируемост и производителност.

Облачните решения, които предлагаме, осигуряват простота, сигурност, управляемост и скорост за вашите частни, хибридни и управлявани облаци.

 

Отворен

Премествате, интегрирате и доставяте приложения в множество среди - публични, частни и хибридни. Ние вярваме в отворените стандарти, API-базираните структури и софтуера с отворен код, включително OpenStack и Cloud Foundry, затова можете да избирате от широка глобална екосистема от хардуер, софтуер и услуги за вашите облачни компютърни нужди.

 

Гъвкав

Получавате достъп до облачни ИТ услуги и приложения в рамките на няколко минути. Притеснява ви въвеждането на нов продукт илиуслуга? Вече може да ги стартирате безпроблемно. Желаете да въведете нов по-ефективен бизнес процес? Внедрете го. Въвеждате DevOps софтуер? Правите го лесно. Добавяте нови информационни ресурси или редуцирате съществуващите? Няма задача, която може да ви затрудни или спре.

 

Сигурен

Облачните решения, базирани на продуктите HPE Helion, осигуряват вградени видимост, контрол и управление, които са ви необходими за изграждане на сигурна и съвместима хибридна среда. Функционалностите от най-висок клас, които предлагаме, за гарантиране на сигурност и съвместимост, могат да бъдат мащабирани в зависимост от конкретните бизнес нужди и изисквания.

 

 

Запитване за облачни услуги

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!