SYSTEM ENGINEER / CONSULTANT - SERVERS & STORAGE

Reference Number: 044

Населено място: София, Стара Загора


Отговорности:

 • Инсталиране, конфигуриране на Servers & Storage системи;
 • Познаване на новите Servers & Storage продукти и технологии;
 • Участие в подготовката и изпълнението на ИТ проекти;
 • Консултиране на търговския персонал и клиентите;
 • Поддържане контактите със свързаните с позицията отдели на компанията.

Изисквания:

 • Университетско образование;
 • Задълбочени познания в компютърната техника и софтуер;
 • Опит на подобна позиция или в работата със Servers & Storage системи;
 • Технически сертификати в областта на Servers & Storage системи;
 • Работен английски език;
 • Комуникативност;
 • Желание за усъвършенстване;
 • Умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка.

Apply for Position

The maximum size of a file is 2MB

File formats allowed for upload: pdf, word, odt, zip

Learn first news and promotions! Sign up for our newsletter!