TEAM LEADER PERSONAL AND PRINTING SOLUTIONS PRESALES TEAM

Reference Number: TM123

Изисквания: Университетско образование, задълбочени познания в компютърната техника, опит на подобна позиция или в работата с персонални и преносими компютри и решения за печат, технически и търговски сертификати в областта, работен английски език, комуникативност, желание за усъвършенстване, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

 Отговорности: Създава организация, планира и контролира дейността на екипа; работи активно за развитие на продуктовите линии за които отговаря екипа, като създава възможности за продажба; комуникира и преговаря с доставчиците /вендорите/, договаря специални цени и подкрепа; технически и търговски презентации, подготовка на технически оферти и документации; непрекъснато запознаване с новите продукти, характеристиките им и технологиите; участие в разработване на ИТ проекти, консултиране на търговския персонал и клиентите.

Apply for Position

The maximum size of a file is 2MB

File formats allowed for upload: pdf, word, odt, zip

By ticking this box, I declare, in my capacity of a person, applying for a job as a response to job advertisement at the web www.stemo.bg, I give my explicit consent to STEMO LTD. to store, process and transfer my personal data for the purposes of personnel selection in the company.

The Personal Data provided will be stored at STEMO LTD. For a period of 2 (two) years.

In case, I am not employed in a labor/civil relationship in STEMO LTD., I give my explicit consent to STEMO LTD. to provide my personal data to third parties in Republic of Bulgaria, The European Union, the European Economic Area, included third countries, with a view to concluding a labor / civil contract with these third parties.

The Personal Data provided will be stored at STEMO LTD. for a period of 2 (two) years.

Learn more about our Privacy Policy.

Learn first news and promotions! Sign up for our newsletter!