TEAM LEADER PERSONAL AND PRINTING SOLUTIONS PRESALES TEAM

Reference Number: TM123

Изисквания: Университетско образование, задълбочени познания в компютърната техника, опит на подобна позиция или в работата с персонални и преносими компютри и решения за печат, технически и търговски сертификати в областта, работен английски език, комуникативност, желание за усъвършенстване, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

 Отговорности: Създава организация, планира и контролира дейността на екипа; работи активно за развитие на продуктовите линии за които отговаря екипа, като създава възможности за продажба; комуникира и преговаря с доставчиците /вендорите/, договаря специални цени и подкрепа; технически и търговски презентации, подготовка на технически оферти и документации; непрекъснато запознаване с новите продукти, характеристиките им и технологиите; участие в разработване на ИТ проекти, консултиране на търговския персонал и клиентите.

Apply for Position

The maximum size of a file is 2MB

File formats allowed for upload: pdf, word, odt, zip

Learn first news and promotions! Sign up for our newsletter!