Trainee Programs

Reference Number: 789

В СТЕМО ООД е създадена и функционира стажантска програма "ВЕЧЕ СЪМ В СТЕМО!".

Стажантската програма е предназначена за студенти, които са завършили поне втората година на обучението си по бакалавърски или магистърски програми, по специалности в областта на информационните технологии, и които са мотивирани да придобият умения, знания и опит.

Програмата предвижда възможност на добре представили се стажанти да се предложи постоянна работа в компанията.

Предлагат се работни места за стажанти в направленията Софтуерни разработки, Бизнес решения, Технологични услуги и Търговски отдели във филиалите на СТЕМО, на различни позиции като:

  • програмисти;
  • софтуерни и хардуерни специалисти;
  • търговски специалисти;
  • младши консултанти и др.

За различните позиции, кандидатите трябва да отговарят на специфични изисквания. Първоначалният подбор на кандидат-стажантите се извършва чрез тест за оценка на знанията и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография;
  • актуална снимка.

Представете документите на адреса на съответния офис или ги изпратете на e-mail адрес jobs@stemo.bg.

Ще се радваме да се присъедините към нашия звезден екип! Успех!

Apply for Position

The maximum size of a file is 2MB

File formats allowed for upload: pdf, word, odt, zip

By ticking this box, I declare, in my capacity of a person, applying for a job as a response to job advertisement at the web www.stemo.bg, I give my explicit consent to STEMO LTD. to store, process and transfer my personal data for the purposes of personnel selection in the company.

The Personal Data provided will be stored at STEMO LTD. For a period of 2 (two) years.

In case, I am not employed in a labor/civil relationship in STEMO LTD., I give my explicit consent to STEMO LTD. to provide my personal data to third parties in Republic of Bulgaria, The European Union, the European Economic Area, included third countries, with a view to concluding a labor / civil contract with these third parties.

The Personal Data provided will be stored at STEMO LTD. for a period of 2 (two) years.

Learn more about our Privacy Policy.

Learn first news about the company and information technologies! Sign up for our newsletter!