TRAINEE PROGRAMS

Reference Number: 789

В СТЕМО ООД е създадена и функционира стажантска програма "ВЕЧЕ СЪМ В СТЕМО!".

Стажантската програма е предназначена за студенти, които са завършили поне втората година на обучението си по бакалавърски или магистърски програми, по специалности в областта на информационните технологии, и които са мотивирани да придобият умения, знания и опит.

Програмата предвижда възможност на добре представили се стажанти да се предложи постоянна работа в компанията.

Предлагат се работни места за стажанти в Софтуерна къща, Сервизни и Търговски отдели във филиалите на СТЕМО, на различни позиции като:

  • програмисти;
  • софтуерни и хардуерни специалисти;
  • търговски специалисти;
  • младши консултанти и др.

За различните позиции, кандидатите трябва да отговарят на специфични изисквания. Първоначалният подбор на кандидат-стажантите се извършва чрез тест за оценка на знанията и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография;
  • актуална снимка.

Представете документите на адреса на съответния офис или ги изпратете на e-mail адрес jobs@stemo.bg.

Ще се радваме да се присъедините към нашия звезден екип! Успех!

Apply for Position

The maximum size of a file is 2MB

File formats allowed for upload: pdf, word, odt, zip

Learn first news and promotions! Sign up for our newsletter!